Επιστολή του Διοικητή του ΕΦΚΑ στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ΝΠΔΔ