Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τον διπλασιασμό των ελέγχων στην αγορά εργασίας