Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τις εκκρεμείς συντάξεις, υποθέσεις και λοιπές εκκρεμότητες των ασφαλιστικών Ταμείων προς συνταξιούχους και ασφαλισμένους