Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί συντάξεων χηρείας