Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ακόμα ταχύτερη η έκδοση των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων χάρη στο  νέο ηλεκτρονικό Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (e-ΔΑΥΚ)