Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την απονομή εφάπαξ παροχής μαζί με την κύρια σύνταξη