Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για ασφαλιστική ικανότητα