Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: 9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ FAST TRACK ΚΑΙ ΤΙΣ "ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ"

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: 9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ FAST TRACK ΚΑΙ ΤΙΣ "ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ"