Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

590.000 ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ 28 ΜΗΝΕΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ