Δελτίο Tύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων