Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Σε λειτουργία ο θεσμός των υπαλλήλων ροής και υποδοχής στον ΕΦΚΑ