Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων