Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 6,5% ΣΕ 6%