Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ