Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναβάθμιση των εφαρμογών του e-ΕΦΚΑ – Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και άλλων πληροφοριακών συστημάτων