Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΠΔ ΤΕΚΑ)