Δελτίο Tύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Δελτίο Tύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΠ 71 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΕΣ Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ