Δελτίο Tύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Δελτίο Tύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Διορισμός  Γιώργου Γκράτζιου ως Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ