Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Δελτίο Tύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΑΤΣΑΒΕ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)