Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Δελτίο Tύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022