Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεω