ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021


ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ'  Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής – Αθηνών – Κεντρικού Τομέα (Πατησίων) ΣΤΟ Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής- Αθηνών –Κεντρικού Τομέα (Πατησίων), Θ΄ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα (Γαλάτσι) και Δ΄ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού τομέα (Πλ. Αττικής)

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα την βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και την επιτάχυνση της έκδοσης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, προχωρεί στη σύσταση νέων Τοπικών Διευθύνσεων με την κατάργηση των παλαιών δομών και ενσωμάτωσή τους στις νέες τοπικές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων καθώς και σημαντική εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 13/09/2021 η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων του Δ'  Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής – Αθηνών – Κεντρικού Τομέα (Πατησίων):

1.    Για τους ΤΚ 11141, 11144, 11251, 11252, 11253, 11254, 11255, 11256, 11257, 11361, 11364 θα πραγματοποιείται στο Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής- Αθηνών –Κεντρικού Τομέα (Πατησίων) επί της οδού Κεφαλληνίας 12 - 14/ 11 361 – ΑΘΗΝΑ.


2.    Για τους ΤΚ 11146, 11147, θα πραγματοποιείται στο Θ΄ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα (Γαλάτσι) επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη 70 - 11 147 – ΓΑΛΑΤΣΙ.


3.    Για τους ΤΚ: 10440, 10445, 10446, 11143, θα πραγματοποιείται στο Δ΄ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού τομέα (Πλ. Αττικής) επί της οδού Τσουδερού 91 / 10445 – ΑΘΗΝΑ.

                                                                     Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ