ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  ΤΟΥ Γ’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΑΘΗΝΩΝ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ν. ΙΩΝΙΑ) ΣΤΟ Ε’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΩΝ- ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(Ν. ΙΩΝΙΑ)

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα την βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και την επιτάχυνση της έκδοσης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, προχωρεί στη σύσταση νέων Τοπικών Διευθύνσεων με την κατάργηση των παλαιών δομών και ενσωμάτωσή τους στις νέες τοπικές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων καθώς και σημαντική εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι από αύριο Πέμπτη 08/07/2021 η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων του  Γ’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΑΘΗΝΩΝ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ν. ΙΩΝΙΑ) για τους ΤΚ:  11142, 14121, 14122, 14123, 14231, 14232, 14233, 14234, 14235, 14451, 14452 θα γίνεται στο Ε’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΩΝ- ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ με έδρα τη Νέα Ιωνία (Xρυσοστόμου Σμύρνης 3, ΤΚ 14234).

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ