ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  31 Ιανουαρίου 2024


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Υποβολή A.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων Ιανουαρίου 2024»


Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, λόγω μερικής τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος, για την ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 (περί υποχρέωσης καταβολής πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ των απασχολούμενων συνταξιούχων), δεν θα είναι δυνατή η υποβολή  Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων/Α.Π.Δ. (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων), μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2024 (και Δώρου Χριστουγέννων 2023),  από  01/02/2024 έως 05/02/2024, για όλους τους εργοδότες.

Η υποβολή των ανωτέρω ΑΠΔ θα είναι εκ νέου δυνατή από την Τρίτη 06/02/2024 μετά από την ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων.                                                                                


Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ