ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  7/11/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωτικές ημερίδες e-ΕΦΚΑ &  Deutsche Rentenversicherung Baden - Wurttemberg


Η Διοίκηση e - Ε.Φ.Κ.Α. σε συνεργασία με τον Γερμανικό φορέα  Deutsche Rentenversicherung Baden - Wurttemberg ανακοινώνει την διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων με σκοπό την ταχύτερη επεξεργασία των συνταξιοδοτικών υποθέσεων και την πληροφόρηση των ασφαλισμένων για το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους καθώς και για την προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία. 

Οι ενημερωτικές ημερίδες πραγματοποιούνται στην Κοζάνη, από 07 έως 09 Νοεμβρίου  2023, (ώρες 09:00 – 16:00), στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, Αίθουσα συνεδριάσεων τ. Νομαρχιακού Συμβουλίου, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη. 

Η ενημέρωση θα αφορά στην ατομική περίπτωση κάθε ασφαλισμένου και θα πραγματοποιείται από εκπροσώπους του γερμανικού φορέα συντάξεων Deutsche Rentenversicherung και του e-ΕΦΚΑ. 

Η ως άνω διαδικασία έχει καθιερωθεί κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών φορέων συντάξεων στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών και αποτελεί πρότυπο εξυπηρέτησης του πολίτη-ασφαλισμένου και μέσο άσκησης της δημόσιας διοίκησης με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.


Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

εικονα 1
εικονα 2