ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 23/03/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεταφορά εφαρμογών ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ στο G-Cloud

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 24/3/2023 και ώρα 15:00 έως το Σάββατο 25/3/2023 ώρα 10:00, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα που συνδέονται με την ασφαλιστική ενημερότητα δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες λόγω της μετάπτωσης τους στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ.
Με αυτόν τον τρόπο αντικαθίστανται υφιστάμενες παλαιές υποδομές με σύγχρονες, αυξάνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητα, την ταχύτητα και την ποιότητα των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Οι νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (URLs) των εν λόγω υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμες ως εξής:

  • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ελέγχου Εγκυρότητας Ασφαλιστικής Ενημερότητας:                          https://apps.e-efka.gov.gr/eCheckClearance

 

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ