ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2022


          ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Νέα παράταση λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
                                 τροποποίησης ασφάλισης των έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών                                          μηχανικών  και υγειονομικών για τα έτη 2019 και 2020

      Η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α., λαμβάνοντας υπ’ όψιν σχετικά αιτήματα εργοδοτών καθώς και την ανάπτυξη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους δικαιούχους, γνωστοποιεί την περαιτέρω παράταση λειτουργίας μέχρι την Παρασκευή 31/03/2023 της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τροποποίησης  της ασφάλισης εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών για τα έτη 2019 και 2020 (εγκύκλιος e - Ε.Φ.Κ.Α. 65/2021). 
    
                                                                                   

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ