ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17 Iουνίου 2022

Παράταση λειτουργίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας
 τροποποίησης ασφάλισης έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και Υγειονομικών

Η Διοίκηση του e - Ε.Φ.Κ.Α. γνωστοποιεί την παράταση λειτουργίας μέχρι την Παρασκευή 30/12/2022 της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τροποποίησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) των ετών 2019 και 2020 για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς (εγκύκλιος e - Ε.Φ.Κ.Α. 65/2021). 

Παράλληλα ολοκληρώνεται η ανάπτυξη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιστροφής στους δικαιούχους των αντιστοίχως αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. 
 

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ