ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινό Δελτίο Τύπου ΓΓΠΣΔΔ του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και e-ΕΦΚΑ

Αθήνα, 24/6/2020

Νέα Εποχή για τον e-ΕΦΚΑ με τη μεταφορά του στο G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στην εποχή των σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών εισήλθε ο e-ΕΦΚΑ με την επιτυχή υλοποίηση της μεταφοράς του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο e-ΕΦΚΑ καθίσταται πλέον o δεύτερος μεγαλύτερος χρήστης του Κυβερνητικού νέφους της ΓΓΠΣΔΔ, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης ενός σύνθετου και δύσκολου έργου που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2019, λίγο μετά την ψήφιση του νόμου 4623/2019 σε πλαίσιο στενής συνεργασίας των δύο φορέων.

Μετά από πολύμηνη και εντατική εργασία των δύο φορέων, το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ μεταφέρθηκε από τις υποδομές εικοσαετίας του τέως ΙΚΑ στις σύγχρονες υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ. Τα οφέλη περιλαμβάνουν:

α. τη δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας (24 ώρες, 7 ημέρες) έναντι της δωδεκάωρης ημερήσιας λειτουργίας έως σήμερα.

β. την αναβάθμιση κατά 6 εκδόσεις του λογισμικού των βάσεων δεδομένων του e-ΕΦΚΑ που αντιστοιχεί σε τεχνολογική αναβάθμιση 15 ετών! Με την αναβάθμιση αυτή παρέχονται αυξημένες δυνατότητες παρακολούθησης της πρόσβασης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

γ. τη διευκόλυνση στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στη ηλεκτρονική διασύνδεση με εφαρμογές άλλων φορέων που φιλοξενούνται στο G-Cloud.

δ. την εξοικονόμηση πόρων για το ελληνικό Δημόσιο από την ενιαία συντήρηση και λειτουργία της αναγκαίας υπολογιστικής υποδομής σε κοινές πλατφόρμες της ΓΓΠΣΔΔ.

Η μεταφορά εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους με στόχο σύγχρονες, αξιόπιστες και ασφαλείς υποδομές και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, υιοθετώντας τις πλέον βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Η στρατηγική αυτή θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2019 με το νόμο 4623 και προβλέπει τη μετεγκατάσταση όλων των κεντρικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων του Δημοσίου στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέχρι το 2022.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 206 δημόσιοι φορείς έχουν ενταχθεί στις υποδομές του G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ.