Δελτίο Τύπου 04/04/2017

Αθήνα, 4 Απριλίου 2017

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι την 31/3/2017 έληξε η προθεσμία καταβολής εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, μηνός Ιανουαρίου 2017.

Από την επεξεργασία των πληρωμών προκύπτει ότι η ταμειακή εισπραξιμότητα ανέρχεται σε 64%.

Η Διοίκηση θωρεί ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό για την πρώτη περίοδο λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εύλογα επιτρέπει αισιόδοξες εκτιμήσεις.

Η διαρκής προσπάθεια του προσωπικού για επιτάχυνση των διαδικασιών και επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν σε συνδυασμό με την ανταπόκριση των ασφαλισμένων, εγγυώνται την περεταίρω βελτίωση της εισπραξιμότητας.