Β΄Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Αττικής

                       Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Αττικής
(Μενάνδρού 41-43 / 104 37 - Αθήνα)
 Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5233516
 Ε-mail: b.athinas@keao.gov.gr

 

Aποκεντρωμένο Τμήμα ΚΕΑΟ Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα
 
Κελεού &Μιαούλη / 19200 Ελευσίνα

  Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5514766/768/777
Ε-mail: elefsina@keao.gov.gr