Β` ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Β` ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Μενάνδρου 41-43, Αθήνα 
e-mail: b.athinas@keao.gov.gr

ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ: Εντός των ορίων του Ανατολικού και Δυτικού Τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Αθήνας και των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τ: 2105237798

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
e-mail: b.athinas@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ρύθμιση οφειλών, άρση κατασχέσεων, έκδοση γραμματίων
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2105237116
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 2105230683

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
e-mail: b.athinas@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή έως 200.000 ευρώ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2105234478

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 
Τ: 2105234478
e-mail: b.athinas@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή έως 200.000 ευρώ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2105238067
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 2105239229

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
e-mail: b.athinas@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2105239247


ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
e-mail: b.athinas@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
η παρακολούθηση και υποστήριξη της ποινικής διαδικασίας κατά των οφειλετών
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2105231476

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
e-mail: b.athinas@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
η διαχείριση των δαπανών, η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2105233516
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 2105238615

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με έδρα την Ελευσίνα
ΔΗΜΗΤΡΟΣ 47, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΤΚ 19200
e-mail: elefsina@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 2105548295
Τ: 2105548335
Τ: 2105541304