Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου

Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671, Αθήνα
e-mail: protocol@efka.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος
Τ: 210-3729694               

Υπάλληλοι
Τ: 210-3729037, 210-3729716
Τ: 210-3729699, 210-3729656
Τ: 210-3729667, 210-3729668
Τ: 210-3729701, 210-3729702
Τ: 210-3666110, 210-3729603
Τ: 210-3666049, 210-3603136
Τ: 210-3729720