Απογραφή εμμέσων μελών και απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας

Η ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφή εμμέσων μελών και απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας είναι υπό κατασκευή.