Αποκεντρωμένο Τμήμα Α' Κοινωνικής Ασφάλισης Κύμης

Αποκεντρωμένο Τμήμα Α' Κοινωνικής Ασφάλισης Κύμης
ΚΥΜΗ - τ.κ. 340 03    

Τηλ. Επικοινωνίας: 2222022173    
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων: 22222022173
e-Mail: apoktm.kymi@efka.gov.gr