Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Καμινίων

Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Καμινίων
Θηβών 49 τ.κ. 18542 Καμίνια

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 4239556, 2104239507
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων: 2104239556, 2104239507

e-Mail: apoktm.kam@efka.gov.gr