Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Καμινίων

Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Καμινίων
Θηβών 49 τ.κ. 18542 Καμίνια

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 4239556
e-Mail: apoktm.kam@efka.gov.gr