Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Ικαρίας με έδρα τον Άγιο Κήρυκο

Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Ικαρίας με έδρα τον Άγιο Κήρυκο
τ.κ. 83300 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ

Τηλ. επικοινωνίας: 22750-22386
Τηλ. επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων: 22750-22386
e-mail: apoktm.ikarias@efka.gov.gr