Αποκεντρωμένο Τμήμα Α' Κοινωνικής Ασφάλισης Ιεράπετρας

Αποκεντρωμένο Τμήμα Α΄ Κοινωνικής Ασφάλισης Ιεράπετρας
Αγίου Γεωργίου 30, ΤΚ 72200, Ιεράπετρα

Τηλ. Επικοινωνίας: 28420 90413
e-Mail: apoktm.ierap@efka.gov.gr