Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Αξιούπολης

Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Αξιούπολης
Σκρα-Ραβινέ 2 ΤΚ.61400

Τηλ. Επικοινωνίας: 2343032256
e-Mail: apoktm.axioup@efka.gov.gr