Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Αριδαίας

Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Αριδαίας
Χαρ. Τρικούπη 5-7 τ.κ. 58400 Αριδαία

Τηλ. Επικοινωνίας: 2384021239
e-Mail: apoktm.arid@efka.gov.gr