Αποκεντρωμένο Τμήμα Α' Κοινωνικής Ασφάλισης Άργους

Αποκεντρωμένο Τμήμα Α' Κοινωνικής Ασφάλισης Άργους
Γούναρη 52 Άργος τ.κ. 21200    

Τηλ. Επικοινωνίας: 2751067357-24520
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων: 2751024520
E-mail: apoktm.argos@efka.gov.gr