Αποκεντρωμένο Τμήμα Β' Κοινωνικής Ασφάλισης Σητείας

Αποκεντρωμένο Τμήμα Β΄ Κοινωνικής Ασφάλισης Σητείας
4ης Σεπτεμβρίου 14, ΤΚ 72300, Σητεία

Τηλ. Επικοινωνίας: 28430 29573
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων: 28430 29564
e-mail: apoktm.sitia@efka.gov.gr