Αποκεντρωμένο Τμήμα Β' Κοινωνικής Ασφάλισης Κρανιδίου

Αποκεντρωμένο Τμήμα Β' Κοινωνικής Ασφάλισης Κρανιδίου
Κρανίδι Ερμιονίδας τ.κ. 21300

Τηλ. Επικοινωνίας: 2754022595-23402
e-Mail: apoktm.kran@efka.gov.gr