Αποκεντρωμένο Τμήμα Β' Κοινωνικής Ασφάλισης Καρύστου

Αποκεντρωμένο Τμήμα Β' Κοινωνικής Ασφάλισης Καρύστου
Κάρυστος ΤΚ. 34001    

Τηλ. Επικοινωνίας: 224022222    
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων: 2224022222
e-Mail: apoktm.kar@efka.gov.gr