Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Οι παρακάτω μπορούν να κάνουν είσοδο με τους Taxisnet κωδικούς τους για να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας:

  • Φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, λοιποί ιδιώτες)
  • Επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απογεγραμμένες και αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ
     

Πιστοποιημένοι Φορείς

Οι πιστοποιημένοι φορείς (φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τράπεζες και συμβολαιογράφοι) μπορούν να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς που έχουν δημιουργήσει, για να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων

Οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μπορούν να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς που έχουν για την υποβολή ΑΠΔ, για να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας μπορεί να γίνει επαλήθευση των στοιχείων του προσκομιζόμενου αποδεικτικού. Για την είσοδο στην υπηρεσία δεν απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη.