Ανακοινώσεις

Νοέ
23
2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λειτουργία Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Μεγαλόπολης

Νοέ
20
2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 272237/23-10-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:100410 & ΑΔΑΜ:20PROC007533910) Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας...

Νοέ
19
2020

Μεταστέγαση του Τμήματος Συντάξεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ.ΤΣΜΕΔΕ)

Μεταστέγαση του Τμήματος Συντάξεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ.ΤΣΜΕΔΕ)

Νοέ
11
2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επικοινωνία με οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ στη Στερεά Ελλάδα

Νοέ
06
2020

Ολοκλήρωση Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών 2019

Ολοκλήρωση Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών 2019

Νοέ
04
2020

Συναλλαγή με το κοινό για το Παράρτημα Πάρου e-ΕΦΚΑ

Συναλλαγή με το κοινό για το Παράρτημα Πάρου e-ΕΦΚΑ

Νοέ
04
2020

Επικοινωνία με οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ στη Στερεά Ελλάδα

Επικοινωνία με οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ στη Στερεά Ελλάδα

Οκτ
29
2020

Ανακοίνωση

Υποβολή AΠΔ κοινών επιχειρήσεων Οκτωβρίου 2020  με χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών

Οκτ
29
2020

Επικοινωνία με το Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Καβάλας-Θάσου

Επικοινωνία με το Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Καβάλας-Θάσου

Οκτ
23
2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων