Τηλεφωνική επικοινωνία με το Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Κοζάνης


Αθήνα, 21 Mαρτίου 2019

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι στο Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών ΚΟΖΑΝΗΣ αποκαταστάθηκε η βλάβη και λειτουργεί κανονικά η  τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας 2461026047. 
 

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ