Σχετικά με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2019

Αθήνα, 24  Ioυλίου  2019

 

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι η ανάρτηση των αποτελεσμάτων για την υπ’αριθμ.ΣΟΧ1/2019 ανακοίνωση του Φορέα που αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 448 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας αναμένεται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου
 

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ