Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Αθήνα, 28 Ioυλίου 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών


Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι την Τρίτη 2 Αυγούστου και την Τετάρτη 3 Αυγούστου, από τις 17:00 έως και τις 22:00 λόγω εργασιών, δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες λόγω μετάπτωσης των Δικτυακών Συνδέσεων του e-ΕΦΚΑ στο Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services), που παρέχονται σε τρίτους φορείς είτε μέσω ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ είτε απευθείας.
Επίσης δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμη η Ιστοσελίδα www.efka.gov.gr, όπως  και το σύνολο των Εσωτερικών Εφαρμογών.

 
                                                                                                                              Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ