ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ) ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

Αθήνα, 26  Iουλίου  2019

Η καταβολή του ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέσω ΤΡΑΠΕΖΩΝ στις 06/08/2019, λόγω εφαρμογής του Π.Δ. 8/2019 (Οργανισμός ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται η λειτουργία Τμημάτων Οικονομικού στις Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ. 

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, να τον δηλώσουν στα Τμήματα Μητρώου Υποκαταστημάτων Μισθωτών ΕΦΚΑ, προκειμένου να πληρωθούν στο επόμενο Δωρόσημο.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθούν στο Υποκατάστημα Μισθωτών της περιοχής τους.

 

Aπό τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ